Disclaimer

DISCLAIMER


Op het gebruik van deze website https://voetbalsite.com, verder genaamd “de website”, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden. Bij niet akkoord met deze gebruikersvoorwaarden wordt van jou verwacht dat je de website niet langer gebruikt.

Gebruik van informatie
Voetbalsite.com staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie geplaatst door haar gebruikers. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voetbalsite.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website, evenals voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website kan niet zonder meer een relatie tussen voetbalsite.com en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Voetbalsite.com garandeert niet dat haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door met voetbalsite.com te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Voetbalsite.com heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Voetbalsite.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Interactie met andere gebruikers
Elke gebruiker is de enige verantwoordelijke in interacties met andere gebruikers op de website. Je erkent en begrijpt dat voetbalsite.com nooit aansprakelijk is voor de inhoud die gebruikers met elkaar delen. Je gaat hierbij akkoord dat je steeds een redelijke voorzichtigheid aanneemt bij interactie met andere gebruikers. Voetbalsite.com vertegenwoordigt, onderschrijft of garandeert het gedrag van haar gebruikers niet. In geen enkel geval zal voetbalsite.com aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, speciale, toevallige, of bewuste schade ten gevolge van de interactie van haar gebruikers, dit zonder te begrenzen op lichamelijke schade, beschadiging van eigendom, dood tot gevolg, emotionele stress, verlies van privacy of alle andere schade ten gevolge van communicatie tussen gebruikers. 

Modereren
Voetbalsite.com biedt haar gebruikers de mogelijkheid om vrij te communiceren met andere gebruikers volgens de aangeboden onderwerpen op de website. Voetbalsite.com behoudt het absolute recht om berichten van gebruikers aan te passen, verwijderen, verplaatsen of blokkeren, dit zonder uitleg of verantwoording. Voetbalsite.com heeft het absolute recht om gebruikers (tijdelijk) te bannen, aanpassingen uit te voeren aan het profiel van gebruikers of gebruikersinhoud aan te passen. Voetbalsite.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade die dit aan de gebruiker toebrengt.

Inhoud interactie met gebruikers
Voetbalsite.com verbindt zich ertoe om volgende zaken niet te tolereren op de website: haat, geweld, misdrijven, drugs, racisme, extremisme of doelbewust aanzetten tot haat, geweld, misdrijven, drugs, racisme of extremisme. Het delen van copyright-beschermd materiaal, piraterij of illegaal streamen. Het delen van pornografisch materiaal van alle soort. Desinformatie betreffende covid-19 en politieke desinformatie. Voetbalsite.com kan en zal deze inhoud aanpassen, blokkeren, verwijderen en bestraffen door middel van waarschuwingen en/of (tijdelijke) ban van de gebruiker. Voetbalsite.com kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door gebruikers op de website.

Disclaimer opgesteld door Voetbalsite op 11/9/21. Voetbalsite.com kan de gebruikersvoorwaarden eenzijdig en zonder waarschuwing aanpassen. De gebruiker verbindt er zich toe om op regelmatige tijdstippen zichzelf up-to-date te houden met de gebruikersvoorwaarden.